Regulamin zajęć w RASC School

Regulamin zajęć prowadzonych w ramach RASC School:

 1. Przed rozpoczęciem zajęć narciarskich lub snowboardowych należy zapoznać się z regulaminem RASC School.
 2. Opłacić wybrane szkolenie.
 3. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w sprzęt narciarski lub snowboardowy oraz odpowiedni ubiór rękawice, kask, kurtka, spodnie.
  ( Wypożyczenie sprzętu 30 zł za godzinę ).
 5. Pięć minut każdych zajęć przeznaczone jest na działania organizacyjne
  ( zakończenie zajęć, krótkie podsumowanie i rozmowa z opiekunem lub kursantem, inne uwagi ).
 6. Wnosząc opłatę za lekcję opiekun lub rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo w zajęciach osoby niepełnoletniej.
 7. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową NNW
 8. Jeżeli uczestnik szkolenia nie przedstawi zaświadczenia o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach – szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tej przyczyny wypadki.
 9. Za rzeczy pozostawione bez opieki podczas trwania szkolenia – szkoła nie odpowiada.