Kontakt

Adres siedziby oraz korespondencji:

e-mail: biuro@rasc.pl
tel: +48 531 414 114

ul. Drawska 22 (budynek Górki Szczęśliwickiej)
02-202 Warszawa

Prezes Zarządu NKS RASC Maciej Kołodziejczyk tel. 604 593 979, e-mail: m.kolodziejczyk@rasc.pl

Vice Prezes Zarządu NKS RASC  Michał Kołder tel. 604 277 289, e-mail m.kolder@rasc.pl (nadzór wyszkolenia)

Opłaty wpisowe oraz za zajęcia grup prosimy dokonywać na konto:
mBank 92 1140 2004 0000 3802 7937 3932
Narciarski Klub Sportowy RASC
ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa