Tomasz Grzywacz

Absolwent AWF w Gdańsku, w której jeszcze jako student rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej – specjalność teoria sportu, fizjologia. Przez prawie 20 lat pracował w Zakładzie Fizjologii AWFiS Gdańsk, później w Wyższej Szkole Sportowej w Łodzi, Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie do dziś jest członkiem Zespołu Metodycznego opiniującego działalność szkoleniową polskich związków sportowych dla Ministerstwa Sportu. Obecnie pracownik Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od stycznia 2005 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję fizjologa żeglarskiej kadry olimpijskiej PZŻ. Wcześniej był między innymi członkiem Zespołu Ekspertów Fundacji Marka Kamińskiego przygotowującej wyprawy polarne na oba bieguny. Posiada także uprawnienia Międzynarodowego Kontrolera Antydopingowego (IDCO) pracując dla Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Poza pracą zawodową jest równie aktywny. Z zamiłowania narciarz, żeglarz, alpinista i speleolog. Posiada uprawnienia trenerskie w narciarstwie alpejskim, instruktora PZN, instruktora zawodowego ISIA oraz EuroInstruktora. Jest również instruktorem żeglarstwa, wspinaczki sportowej, lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, pływania, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz nordic walking.

Co jest dla ciebie najważniejsze w narciarstwie?
Wolność, różnorodność doznań i możliwość obcowania z naturą.

Co uważasz za wyjątkowe w RASCu?
Ludzi i atmosferę jaką tworzą.

Co jest najważniejsze w szkoleniu narciarskim?
Bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność (nie mylić z efektownością – to zostawiam innym).